Summaaristen riita-asioiden käsittely muuttuu 1.9.2019

29.07.2019

Summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään 1.9.2019 voimaan tulevalla lainmuutoksella yhdeksään käräjäoikeuteen ja sähköinen asiointi tulee pakolliseksi.

Käsittely keskitetään Ahvenanmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksiin.

Summaariset riita-asiat tarkoittavat kirjallisessa menettelyssä ratkaistavia asioita, jotka voidaan panna käräjäoikeudessa vireille tavanomaista suppeammalla haastehakemuksella. Suppeaa haastehakemusta voidaan käyttää asiassa, joka koskee tietyn määräistä saamista (esim. vuokrasaatavat, puhelin- ja sähkölaskut), hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista taikka häätöä.

Sähköinen asiointi tulee summaarisissa riita-asioissa pakolliseksi muille kuin omassa asiassaan toimiville yksityishenkilöille.

Riitaiseksi muuttuvan asian siirtäminen
Jos suppealla haastehakemuksella vireille tullut asia riitautuu, sillä voi olla vaikutusta siihen, mikä käräjäoikeus jatkossa käsittelee asiaa. Jos asiaa siihen asti käsitellyt käräjäoikeus ei ole muulla perusteella toimivaltainen, riitautunut asia siirretään käsiteltäväksi toimivaltaiseen käräjäoikeuteen. Vastaajan ollessa yksityishenkilö asia siirtyy tällöin hänen kotipaikkansa tai vakituisen asuinpaikkansa käräjäoikeuteen.

Lähde: OM tiedote 17.6.2019

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525